Day

Czerwiec 6, 2016
Ulga abolicyjna - dochody zagraniczne
Ulga abolicyjna ma duże znaczenie dla podatników wykonujących pracę poza terytorium RP, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu za granicą i opodatkowaniu w Polsce.
Read More
Pełna księgowość
Czym jest pełna księgowość? Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, rozbudowanym, skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zapisy pełnej księgowości umożliwiają przedstawić pełny obraz sytuacji finansowej firmy. System pozwala nie tylko rejestrować przychody i rozchody, a każdą przepływającą złotówkę, każde zdarzenie powodujące zmiany finansowe. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych należy dostosować do zasad Ustawy o Rachunkowości. Pełna księgowość...
Read More

Blog Biuro rachunkowe DECRET

Piszemy obiektywnie.

Our Cases