Aktualności

Caption Aligned Here
Rozliczenie PI-36 ZG Słowenia Austria
Już za 2019 rok Polacy pracujący za granicą, będą musieli złożyć w ojczystym kraju zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie zarobili w Polsce ani grosza. Takie przepisy weszły w życie w lipcu 2018 roku dla zatrudnionych w Austrii i Słowenii.
Read More
Ulga abolicyjna - dochody zagraniczne
Ulga abolicyjna ma duże znaczenie dla podatników wykonujących pracę poza terytorium RP, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu za granicą i opodatkowaniu w Polsce.
Read More
Pełna księgowość
Czym jest pełna księgowość? Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, rozbudowanym, skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zapisy pełnej księgowości umożliwiają przedstawić pełny obraz sytuacji finansowej firmy. System pozwala nie tylko rejestrować przychody i rozchody, a każdą przepływającą złotówkę, każde zdarzenie powodujące zmiany finansowe. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych należy dostosować do zasad Ustawy o Rachunkowości. Pełna księgowość polega...
Read More