Blog

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Czym jest pełna księgowość? Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, rozbudowanym, skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zapisy pełnej księgowości umożliwiają przedstawić pełny obraz sytuacji finansowej firmy. System pozwala nie tylko rejestrować przychody i rozchody, a każdą przepływającą złotówkę, każde zdarzenie powodujące zmiany finansowe. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych należy dostosować do zasad Ustawy o Rachunkowości. Pełna księgowość […]