Księgowość

Rozpoczynasz działalność, ale nie masz czasu aby załatwić formalności? Powierz sprawy w nasze ręce i skorzystaj z naszych usług księgowych.

Świadczymy usługi księgowe na wysokim poziomie dla firm z sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw.

W Naszej ofercie księgowej staramy się jak najbardziej dopasować do zmieniających się trendów na rynku księgowości oraz potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
Nasza Firma obsługuje podmioty gospodarcze prowadzące jednoosobową działalność a także spółek cywilnych, stowarzyszeniach oraz wspólnotach.

Staramy się wyceniać nasze usługi księgowe indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w zależności od zakresu obsługi, ilości dokumentów księgowych w miesiącu, formy prawnej podmiotu, liczby zatrudnionych pracowników.
Poniżej prezentujemy Naszą ofertę księgową.

Oferta dla pełnej księgowości

KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb jednostki
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych , bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Ewidencja podatku od towarów i usług dla potrzeb rozliczenia VAT
 • Ewidencja środków trwałych, wartości materialnych i prawnych i wyposażenia
 • Miesięczne odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacyjnym
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT)
 • Tworzenie i wysyłanie pliku JPK_VAT
 • Comiesięczny Bilans i RZiS
 • Wspomaganie w kontrolach organów państwowych
 • Doradztwo podatkowe przy optymalizacji kosztów
 • Sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
Oferta dla KPiR

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Zakładanie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ,bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja środków trwałych , wartości materialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Miesięczne odpisy amortyzacyjne
 • Rozliczenia z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji do US i wysyłka elektroniczna dokumentów
 • Tworzenie i wysyłanie pliku JPK_VAT
 • Ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy osób fizycznych zgodnie z wymaganymi przepisami prawa podatkowego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L
Oferta na małą księgowość

EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

 • Ewidencja przychodów , prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, wysyłka elektroniczna deklaracji VAT, pliku JPK_VAT
 • Obsługa pracowników (kadry i płace) , rozliczenia z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28 do US i wysyłka elektroniczna

Księgujemy
w COMARCH Optima.

Jesteśmy zinformatyzowani, pracujemy w najnowszych technologiach dla zapewniania standardu księgowości na wysokim poziomie.

Zapewniamy
Księgowość Online

Zredukujesz koszt usługi księgowej o 30% wprowadzając dokumenty kosztowe i sprzedażowe i wysyłając elektronicznie.

Jesteś zainteresowany księgowością ?

Zadzwoń: +48 664-942-745