Biuro rachunkowe DECRET > Oferta Naszych Usług > Zwrot VAT z Zagranicy UE

Zwrot VAT z Zagranicy UE

POMOŻEMY TOBIE SPRAWNIE ODZYSKAĆ ZAPŁACONY VAT NA TERENIE UE

Polska firma może ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE od 2001 roku.

Każdy polski przedsiębiorca, który nie posiada siedziby w innym kraju UE, jest czynnym podatnikiem VAT, nie dokonuje wyłączenia sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzysta ze zwolnienia VAT podmiotowego , ale korzysta z różnego rodzaju usług lub dokonuje zakupów związanych z prowadzoną działalnością na terenie innego kraju, ma prawo do zwrotu zapłaconego za granicą podatku VAT.

Za jakie towary i usługi przysługuje Zwrot VATu z Zagranicy

  • nabycia paliwa
  • wynajmu środków transportu
  • innych wydatków związanych ze środkami transportu
  • opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg
  • kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny)
  • kosztów zakwaterowania
  • kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych
  • opłat za wstęp na targi i wystawy
  • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne
  • inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe)

Każdy zakup ma wspólnotowy kod i musi być udokumentowany fakturą lub dokumentem importowym. Dokument zakupu trzeba dołączyć do wniosku

Jak uzyskać Zwrot VAT z EU

Uzyskanie zwrotu VAT w Polsce następuje według szczególnej procedury VAT-REFUND wypełniając formularz VAT-REF.

Złożony drogą elektroniczną wniosek o zwrot VAT z UE skierowany jest do administracji podatkowej kraju członkowskiego, w którym dokonywany był zakup towarów i usług, za pośrednictwem naczelnika krajowego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik.

Wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej można składać do 30 września roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy. minimalna kwota wnioskowanego zwrotu podatku VAT musi wynieść co najmniej 50 euro/rok, lub 400 euro/3 miesiące.

Uzyskanie zwrotu VAT może okazać się znaczącym zastrzykiem finansowym i pozwolić na dalszy rozwój Firmy.

Odzyskaj Podatek VAT z EU już teraz !

POMOŻEMY TOBIE SPRAWNIE ODZYSKAĆ ZAPŁACONY VAT NA TERENIE UE.