Biuro rachunkowe DECRET > Blog > ksiegowosc > Pełna księgowość

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, rozbudowanym, skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zapisy pełnej księgowości umożliwiają przedstawić pełny obraz sytuacji finansowej firmy. System pozwala nie tylko rejestrować przychody i rozchody, a każdą przepływającą złotówkę, każde zdarzenie powodujące zmiany finansowe.

Pełna księgowość
Pełna księgowość

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych należy dostosować do zasad Ustawy o Rachunkowości.

Pełna księgowość polega na ujmowaniu zapisów w księgach rachunkowych, w których skład wchodzą.

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów

Jeszcze dodatkowo należy przygotować sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, informacja wprowadzająca do sprawozdania, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kiedy konieczna jest na pełna księgowość?

Do prowadzenie pełnej księgowości zobowiązane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Taką formę księgowości nakłada również prawo na wszystkie Firmy których roczny przychód ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych przekroczy 2 mln. EUR (jednoosobowe działalności, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie).

Co można zyskać prowadząc pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest bardziej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do księgowości uproszczonej.

W księgach rachunkowych zapisuje się wszystkie transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.

Dużym plusem takiej formy jest bogaty zasób informacji, dotyczących stanu i kondycji firmy. Dzięki nim można reagować na czas w podejmowaniu decyzji, by nie narazić firmę na zagrożenia, czy sprawniej ocenić ryzyko planowania inwestycji.

Prowadzenie pełnej księgowości warto powierzyć wykwalifikowanym księgowym.

Pełna księgowość wymaga specjalistycznej pomocy.

Nasza oferta na pełna księgowość wyróżnia się rzetelnym i fachowym podejściem. Usługi księgowe wykonywane przez biuro rachunkowe DECRET spełnią Państwa oczekiwania.

Zobacz naszą ofertę na pełną księgowość.

Pełna księgowość Ropczyce

Leave a Reply