Rozliczenie dochodów z Austrii w Polsce PIT-36 ZG 2019

Sporządzamy PIT ZG - rozliczenie dochodów z Austrii do Polski na PIT-36 z załącznikiem ZG. Rozliczenie z dochodów uzyskanych w Austrii należy obowiązkowo rozliczyć się do polskiego urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe | deklaracja podatkowa | roczne rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia. Rozliczyć możesz się indywidualnie lub wspólnie z współmałżonkiem. Zamów rozliczenie podatku z Austrii w Polsce lub korektę Online. Rozliczyć można się 5 lat do tyłu 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce PIT-36 ZG

Rozliczenie PIT-36/ZG Austria


Przekaż nam w łatwy sposób swoje dokumenty do wykonania PIT-36 ZG.

Zamów PIT-36 ZG Austria

W skład usługi wchodzi

 • Kompletne rozliczenia dochodów z Belgii na PIT 36 ZG
 • Przesłanie deklaracji podatkowej PIT-36 ZG w formie elektronicznej
 • Otrzymasz - Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO
 • Dobranie korzystniejszej metody rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnienie wszystkich możliwych ulg podatkowych
 • Wsparcie księgowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów

Możliwe ulgi do zastosowania

Od dochodu i od podatku
 • składki ZUS
 • darowizny
 • internet
 • IKZE
 • rehabilitacja
 • termoizolacyjna
 • składki zdrowotne
 • ulga prorodzinna
 • ulga abolicyjna

Rozliczenie dochodów z Austrii do Polski na PIT-36 ZG

Pracowałaś w Austrii?, musisz złożyć obowiązkowo zeznanie podatkowe z dochodów z Austrii na PIT-36 ZG do Polskiego Urzędu Skarbowego.

W lipcu 2018 roku weszły w życie przepisy, które na Polaków pracujących w Austrii nakładają obowiązek składania zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym, nawet w przypadku jeśli nie mieli kraju żadnych dochodów. 

Te przepisy to tzw. konwencja MLI, w wyniku której w Polsce zostały zmienione umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie, jeśli Polak zarobił coś w Austrii, nie osiągnął dochodu w kraju, to nie musiał składać rocznej deklaracji PIT w Polsce.

Aby móc rozliczyć PIT 36 PIT ZG z dochodów uzyskanych w Austrii potrzebny jest dokument Lohnzettel (L16). Jest to karta podatkowa, którą wydaje pracodawca . Lohnzettel jest dokumentem, który potwierdza wysokość dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek w roku podatkowym.

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 z rozliczeniem dochodów z Austrii na PIT-36/ZG to 30 kwietnia 2020 roku.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje rozliczenia dochodów z Austrii na PIT-36/ZG.

Nasza oferta

RozliczenieIndywidualne lub Wspólne
Czas realizacjido 7 dni
Cena usługi   od 70 do 200 PLN

Cena usługi jest uzależniona od rodzaju rozliczenia (indywidualne, wspólne) oraz czy oprócz Austrii pracowałeś w innych zagranicznych krajach.

Jak się rozliczyć?

Zamów rozliczenie w prosty sposób przez dostępny formularz.

Formularz zamówienia PIT-36 ZG Austria

Możesz też przesłać  nam dokumenty na email podatki@decret.pl.

Poniżej też przedstawiamy dane kontaktowe oraz całą procedurę jak się rozliczyć.

Kontakt do Nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe DECRET

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Rozliczenie PIT-36 Austria

zobacz jakie informacje i dokumenty musisz nam przekazać aby rozliczyć dochody z Austrii

Jakie informacje musisz nam przekazać ?

 • Twoje dane osobowe
 • Przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte dochody w Belgii w danym roku podatkowym
 • Czy pozyskałeś dochody z innych zagranicznych krajów? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy uzyskałeś dochody w Polsce? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy rozliczenie mamy wykonać Indywidualnie czy wspólne?
 • Kopie dokumentów poświadczających prawo do skorzystania z ulg podatkowych (zobacz sekcje lista ulg)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Kopie PITów - PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców (w przypadku Polskich dochodów)
 • PITy z Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • PITy z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie kart podatkowych z wszystkich ich krajów zagranicznych (w przypadku innych dochodów zagranicznych)

Lista ulg z jakich możesz skorzystać

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

O to pytali Nas klienci jak rozliczali PIT 36 ZG z Austrii

Rozliczenie PIT-36 ZG Austria

Pracowałaś w Austrii, musisz złożyć obowiązkowo PIT 36 PIT ZG do Polskiego Urzędu Skarbowego. W lipcu 2018 roku weszły w życie przepisy, które na Polaków pracujących w Austrii nakładają obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce, nawet jeśli nie miał dochodów w kraju. Te przepisy to tzw. konwencja MLI, w wyniku której w Polsce zostały zmienione umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie, jeśli Polak zarobił coś Austrii, a nie osiągnął dochodu w kraju, to nie musiał składać rocznej deklaracji PIT w Polsce.
Dla Polski i Austrii MLI wszedł w życie 1 lipca 2018 roku MLI będzie można stosować dopiero od pełnego okresu rozliczeniowego następującego po upływie 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2019 roku.
Wiele osób pracujących w Austrii dotychczas bez obowiązku rozliczania PIT w Polsce, nawet nie zauważy, że w kraju czeka na nich nowy obowiązek podatkowy rozliczania się z dochodów uzyskanych w Austrii za 2019 rok na PIT-36 ZG.
Na miejsce aktualnego zwolnienia z progresją do zarobków z Austrii, dzięki którym podatnicy nie musieli zarobków w ogóle w Polsce pokazywać, pod warunkiem, że w trakcie roku podatkowego osiągnęli dochód wyłączenie na terenie Austrii, to od 2020 roku rozliczenia podatkowe bedą na nich bardziej skomplikowane.
Do rozliczenia wynagrodzenia otrzymanego w Austrii będzie stosowana mniej korzysta metoda proporcjonalnego opodatkowania.
Przy tej metodzie zawsze należy złożyć deklarację podatkową w Polsce PIT-36/ZG nawet, jeżeli podatnik pracuje wyłącznie za granicą. Dochód osiągnięty za granicą musi zostać opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą proporcjonalnie do dochodu z zagranicy. Ta metoda opodatkowania daje możliwość zastosowania ulgi abolicyjnej.
Aby móc rozliczyć Pit 36 PITZG z dochodów uzyskanych w Austrii potrzebny jest dokument Lohnzettel (L16).Jest to karta podatkowa, którą wydaje pracodawca. Lohnzettel jest dokumentem, który potwierdza wysokość dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek w roku podatkowym.

Jak wykazać dochody z Austrii z PIT-36/ZG ?

Dochody do PIT-36 wstawiamy do załącznika PIT/ZG na podstawie kart podatkowej Lohnzettel (L16,) którą pracujący otrzymuje od swojego pracodawcy do końca lutego (w formie papierowej) lub do końca stycznia (w formie elektronicznej). Lohnzettel jest informacją o wysokości dochodu i  podatku w roku podatkowym. Dochód pomniejszamy o 30% diety za każdy dzień pobytu, która wynosi 52 euro dziennie. Obliczony dochód do opodatkowania w euro, zgodnie z ustawą o PIT przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przeliczony dochód na złotówki wykazany jest w załączniku PIT ZG. Również tak samo obliczony podatek wykazany PITZG.

Dochód wykazany w załączniku PIT-ZG zostaje przeniesiony na PIT-36 i opodatkowany.

Czy trzeba będzie dopłacić podatek w Polsce rozliczając dochody z Austrii?

Polak osiągający dochody z pracy w Austrii i nie osiągający dochodów w Polsce będzie musiał złożyć zeznanie PIT w Polsce i opodatkować wynagrodzenie z Austrii.
Nie musi się obawiać, że zapłaci podatek . Od obliczonego podatku odlicza się podatek zapłacony w Austrii W ustawie o PIT istnieje tzw. ulga abolicyjna (art. 27g ustawy o PIT), która zwalnia z płacenia dodatkowego podatku w Polsce. Ulgę abolicyjną wykazuje się w załączniku PIT-O.
Te odliczenia umożliwiają zniwelować podatek na zero.

Jak rozliczyć w PIT-36 ZG dochody z pracy z Austrii i Polski?

Dochody osiągnięte w Austrii po przeliczeniu na złote dolicza się do dochodów z pracy w kraju, wyszczególnionych na dokumentach PIT-11 od polskich pracodawców.
Od uzyskanej w ten sposób kwoty liczy się kwotę zobowiązania podatkowego z zastosowaniem skali podatkowej. Podatnik ma prawo odliczyć od podatku należnego w Polsce podatek zapłacony już za granicą, ale tylko w części przypadającej proporcjonalnie na kwotę dochodów zagranicznych. Stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.
Ta metoda daję możliwość skorzystania ulgi abolicyjnej. Najpierw trzeba obliczyć podatek przy użyciu metody wyłączenia z progresją, a następnie odliczyć od podatku kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu dochodów uzyskanych za granicą metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją.
Metoda progresywna ma wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do dochodów polskich, co powoduje zwiększoną wartość podatku do Urzędu Skarbowego.
Również metoda odliczenia proporcjonalnego wpływa na zwiększenie podatku , gdy występują dochody polskie, pomimo zastosowania ulgi abolicyjnej.
Do odliczenia ulgi abolicyjnej należy dołączyć załącznik PIT-O.

Czy z dochodów z Austrii można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ?

Jeśli współmałżonek pracował Austrii można złożyć do Urzędu Skarbowego wspólne rozliczenie na PIT-36 wypełniając dwa załączniki ZG.
Wspólne rozliczenie może być złożone również gdy występują dochody polskie.
Czy dostępne ulgi i odliczenia w podatkach mogą być zastosowane w rozliczeniu PIT-36 ZG do dochodów z Austrii?
Ulgi oraz odliczenia w podatkach mają istotne znaczenie w rozliczaniu opodatkowania, mają wpływ na obniżenie ciężaru płatności podatku, czy też działają na zwrot podatku.
Rozliczając PIT 36 ZG z dochodów z Austrii możne zastosować wszystkie udzielone przez ustawodawcę ulgi i odliczenia.

Od dochodu:

 • składki ZUS 
 • darowizny
 • internet 
 • IKZE 
 • rehabilitacja
 • ulga termoizolacyjna

Od podatku:

 • składki zdrowotne
 • ulga prorodzinna 
 • ulga abolicyjna

Czy renty, emerytury pobierane z Austrii muszą być rozliczone w PIT-36/ZG ?

Do dochodu z tytułu renty, emerytury zastosowanie mają postanowienia umowy dotyczące emerytur.
Z przepisu tego wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania.
Emerytura, która jest wypłacana z Austrii podlega oczywiście opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, należy wykazać w PIT-36/ZG. Opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Nie można zastosować ulgi abolicyjnej pomniejszającej podatek należy do Urzędu Skarbowego.

W jakim urzędzie powinienem zostać złożony PIT-36/ZG?

PIT za miniony rok podatkowy należy składać w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla adresu zamieszkania, aktualnego w dniu 31.12. roku, którego rozliczenie dotyczy . Korekty zeznań podatkowych za lata wcześniejsze, należy składać do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania .
Jeżeli zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało, właściwy jest urząd według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia PIT-36/ZG?

Musisz posiadać następujące dokumenty:

 • potwierdzające Twoje dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania;
 • dotyczące pracy za granicą (okresy pracy, karty podatkowe Lohnzettel L16, odcinki wypłat) 
 • dotyczące pracy w Polsce (PIT-11, PIT-40 lub inne w zależności od rodzaju dochodu);
 • potwierdzające ulgi i odliczenia od podatku w Polsce.
 • kopie PITu za poprzedni rok rozliczeniowy w celu wysłania deklaracji online.
Polska
W jakich miastach rozliczamy?

W jakich miastach rozliczamy PIT-36 ZG Niemcy?

Sporządzamy także rozliczenia PIT-36 ZG z innych krajów

Kliknij w przycisk aby zobaczyć z jakich innych krajów rozliczamy dochody zagraniczne