Rozliczenie dochodów z Holandii w Polsce PIT-36 ZG 2019

Sporządzamy rozliczenie dochodów z Holandii do Polski na PIT-36 z załącznikiem ZG. Rozliczenie z dochodów uzyskanych w Holandii należy obowiązkowo rozliczyć się do polskiego urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe | deklaracja podatkowa | roczne rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia. Rozliczyć możesz się indywidualnie lub wspólnie z współmałżonkiem. Zamów rozliczenie podatku z Holandii w Polsce lub korektę Online. Rozliczyć można się 5 lat do tyłu 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie dochodów z Holandii w Polsce PIT-36 ZG

Rozliczenie PIT-36/ZG Holandia


Przekaż nam w łatwy sposób swoje dokumenty do wykonania PIT-36 ZG.

Zamów PIT-36 ZG Holandia

W skład usługi wchodzi

 • Kompletne rozliczenia dochodów z Holandii na PIT 36 ZG
 • Przesłanie deklaracji podatkowej PIT-36 ZG w formie elektronicznej
 • Otrzymasz - Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO
 • Dobranie korzystniejszej metody rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnienie wszystkich możliwych ulg podatkowych
 • Wsparcie księgowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów

Rozliczenie dochodów z Holandii do Polski PIT-36 ZG

Jeśli pracowałeś na terenie Holandii to powinieneś również obowiązkowo rozliczyć się do polskiego Urzędu Skarbowego przez złożenie deklaracji podatkowej PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

W przypadku gdy jesteś zameldowany na terenie polski a uzyskałeś dochód w Holandii jesteś zmuszony do obowiązkowego rozliczenia się w Polsce i nie ma tu znaczenia, że w Polsce nie uzyskałeś żadnych dochodów.

Podatnik musi spełnić ten obowiązek ponieważ Polska nie ma z Holandią podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i przy rozliczeniu dochodów z Holandii należy zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego

Aby złożyć rozliczenie do Polski (Polskiego Urzędu Skarbowego), powinno się przedstawić do urzędu deklaracje podatkową na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG.

Termin złożenia deklaracji podatkowej za rok 2018 z rozliczeniem dochodów Holenderskich na PIT-36/ZG to 30 kwietnia 2019 roku.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje rozliczenia dochodów z Holandii na PIT-36/ZG.

Nasza oferta

RozliczenieIndywidualne lub Wspólne
Czas realizacjido 7 dni
Cena usługi   od 70 do 200 PLN

Cena usługi jest uzależniona od rodzaju rozliczenia (indywidualne, wspólne) oraz czy oprócz Holandii pracowałeś w innych zagranicznych krajach.

Jak się rozliczyć?

Zamów rozliczenie w prosty sposób przez dostępny formularz.

Formularz zamówienia PIT-36 ZG Holandia

Możesz też przesłać  nam dokumenty na email podatki@decret.pl.

Poniżej też przedstawiamy dane kontaktowe oraz całą procedurę jak się rozliczyć.

Kontakt do Nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe DECRET

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Rozliczenie PIT-36 ZG Holandia

zobacz jakie informacje i dokumenty musisz nam przekazać aby rozliczyć dochody z Holandii od Polski

Jakie informacje musisz nam przekazać ?

 • Dane osobowe
 • Przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte przychody w roku podatkowym w Holandii
 • Czy dodatkowo uzyskałeś dochody z innych zagranicznych krajów? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy uzyskałeś dochody w Polsce? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy rozliczenie będzie Indywidualne czy wspólne z współmałżonkiem?
 • Dokumenty poświadczające prawo do skorzystania ulg podatkowych, które obniżą podatek należny (zobacz sekcje lista ulg)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Kopie wszystkich PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców (w przypadku Polskich dochodów)
 • Dokumenty z Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • Dokumenty z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie dokumentów dotyczące pracy za granicą - karty podatkowe z wszystkich krajów (w przypadku innych dochodów zagranicznych)

Lista ulg z jakich możesz skorzystać

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Pytania i odpowiedzi

zapoznaj się z szczegółami

Jak wykazujemy holenderskie dochody w PIT-36?

Praca w Holandii nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z polskim fiskusem. Pracownik otrzymuje od pracodawcy Holenderskiego po zakończeniu roku podatkowego Jaaropgaafholenderską kartę podatkową.
Karta ta źródło informacji o dochodach oraz zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy,  składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Dochód brutto wykazany w karcie podatkowej za przepracowane miesiące pomniejszamy o 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Tak ustaloną podstawę opodatkowania przeliczamy na złotówki według kursu NBP z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika wynagrodzenia.
Przeliczamy też podatek zapłacony za granicą według tej samej zasady przeliczeń co przy wynagrodzeniu.
Obliczony w ten sposób dochód i podatek wykazujemy w załączniku PIT  ZG, PIT-36.

Jak rozliczyć PIT 36 ZG jeśli wystąpiły dochody holenderskie oraz Polskie dochody ?

Do dochodów holenderskich dodajemy dochody uzyskane w Polsce na PIT-36 i obliczamy podatek w skali podatkowej. Ustalamy limit podatku zapłaconego w Holandii, który podlega odliczeniu w Polsce.
Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i Holandii.
Obliczając limit podatku zapłaconego za granicą podlegający odliczeniu , należy podatek obliczony wg skali należy pomnożyć przez dochód uzyskany za granicą i następnie podzielić przez łączny dochód z kraju i zagranicy.

Czy można pomniejszyć podatek do zapłaty wyliczony w PIT-36 ?

Możemy pomniejszyć podatek, ponieważ osiągnięte w Królestwie Niderlandów dochody podlegają tzw. uldze abolicyjnej, w wyniku której możemy odliczyć od podatku, jaki winni jesteśmy polskiemu Urzędowi Skarbowemu.
Ulga abolicyjna to możliwość pomniejszenia podatku uregulowana w art. 27 g ustawy o PIT.
Jest to kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia art. 27 ust.9 a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu art. 27 ust. 8. metody wyłączenia z progresją.

Czy stosujemy inne ulgi i odliczenia?

Przy rozliczaniu zagranicznych dochodów z Holandii przysługują nam wszystkie ulgi, które przewiduje prawo polskie. A najważniejsze to :

 • ulgi budowlane,
 • rehabilitacyjne ,
 • internetowe,
 • prorodzinne (także, jeżeli dzieci powyżej 18 roku życia – ale nie dłużej niż do roku 25-go – uczyły się za granicą)

Czy z innych dochodów Holenderskich - emerytury, renty mamy obowiązek rozliczać w PIT-36/ZG

Obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce z renty , emerytury otrzymywanej z Holandii dotyczy polskich rezydentów podatkowych.

W przypadku otrzymywania takiego świadczenia z Holandii, stosuje się wyłącznie metodę unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z polsko-holenderskiej UPO (zaliczenia proporcjonalnego), bez możliwości dodatkowego pomniejszenia podatku, odliczenia ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna dotyczy osiągniętych za granicą przychodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz praw autorskich i praw pokrewnych z wykonywanej poza granicami Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej.

Ustawa o PIT nie daje możliwości odliczenia od podatku ulgi abolicyjnej, nie zwalnia z płacenia dodatkowego podatku w Polsce z takich dochodów jak emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych.

W jakim terminie należy złożyć PIT-36 ZG z dochodów Holenderskich ?

Zgodnie z ustawą o PIT zeznania podatkowe składa się do 30 kwietnia za ubiegły rok podatkowy.

Do jakiego Urzędu Skarbowego złożyć PIT36 ZG ?

PIT za miniony rok podatkowy należy składać w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla adresu zamieszkania, aktualnego w dniu 31.12. roku, którego rozliczenie dotyczy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia dochodów z Holandii PIT-36 wraz z PIT/ZG ?

Jeśli chcesz rozliczyć dochody z Holandii w  Polsce – dołącz następujące dokumenty i informacje:

 • Jaaropgave za cały rok podatkowy z uwzględnieniem przepracowanych okresów.
 • Pit 11 – jeśli posiadałeś dochody w Polsce.
 • Dane Urzędu Skarbowego, pod który podlegasz.
 • Pełne dane osobowe (PESEL, adres w Polsce, gmina, powiat).
 • Kopie PITu za poprzedni rok rozliczeniowy w celu wysłania deklaracji online.
Polska
W jakich miastach rozliczamy?

Dla jakich miast rozliczamy dochody z Holandii do Polski na PIT-36 ZG

Potrzebujesz wykonać rozliczenie PIT-36 ZG z innego kraju ?

Rozliczenie dochodów zagranicznych do polskiego urzędu skarbowego wykonujemy z wszystkich krajów