Rozliczenie dochodów z Niemiec w Polsce PIT-36/ZG PIT-O 2019

Sporządzamy rozliczenie dochodów z Niemiec do Polski na PIT-36 z załącznikiem ZG oraz tzw. PIT zerowy. Rozliczenie z dochodów uzyskanych w Niemczech oraz w Polsce jest obowiązkowe do polskiego u rzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe | deklaracja podatkowa | roczne rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia. Rozliczyć możesz się indywidualnie lub wspólnie z współmałżonkiem. Zamów rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce lub korektę Online. Rozliczyć można się 5 lat do tyłu 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce PIT-36 ZG

Rozliczenie PIT-36/ZG Niemcy


Przekaż nam w łatwy sposób informacje do rozliczenia oraz dokumenty do wykonania PIT-36 ZG.

Zamów PIT-36 ZG Niemcy

W skład usługi wchodzi

 • Kompletne rozliczenia dochodów z Niemiec na PIT 36 ZG
 • Przesłanie deklaracji podatkowej PIT-36 ZG w formie elektronicznej
 • Otrzymasz - Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO
 • Dobranie korzystniejszej metody rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnienie wszystkich możliwych ulg podatkowych
 • Wsparcie księgowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów

Rozliczenie dochodów z Niemiec do Polski na PIT-36 ZG

W przypadku jeśli pracowałeś w Niemczech a Twoje miejsce zamieszkania jest w Polsce to otrzymujesz status rezydenta podatkowego. Tego typu osoby powinny również obowiązkowo rozliczyć się do polskiego Urzędu Skarbowego przez złożenie zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

Jeśli polski rezydent podatkowy w danym roku podatkowym uzyska dochody z pracy w Polsce oraz w Niemczech, będzie miał obowiązek zadeklarowania w polskim zeznaniu podatkowym PIT-36 z obu dochodów. Dodatkowo należy dołączyć załącznik PIT ZG, który wykazuje dochody niemieckie.

Osoby, które w danym roku podatkowym nie osiągnęły żadnych dochodów na terenie Polski, powinny złożyć PIT-O tzw. zerowy PIT-36 oraz załącznik ZG z dochodami z Niemiec.

Rozliczając się z dochodów niemieckich do polskiego Urzędu Skarbowego nie występuje problem tzw. podwójnego opodatkowania, ponieważ została podpisana  umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków. Zgodnie z umową, wynagrodzenie otrzymane z Niemiec, może być opodatkowane tylko w Niemczech bo tam zostało wypłacone wynagrodzenie.

Rozliczając PIT-36/ZG podatnik może korzystać z metody zwolnienia z progresją.  Metoda wyłączenia z progresją, zwalnia z podatku w Polsce, ale dochody te wpływają na wartość stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce.

Pracujący w Niemczech do zeznania podatkowego czyli załącznika ZG nie wpisuje się całego przychodu uzyskanego w Niemczech, pomniejsza się o 30% kwoty diety ustalonej dla Niemiec. Zasada ta dotyczy tylko tych osób, które pracują w Niemczech u niemieckich pracodawców.
Ustalona dieta dla Niemiec wynosi 49 euro, a przychód można pomniejszyć o 14,7 euro za każdy dzień pobytu.

Do rozliczenia PIT-36/ZG potrzebna jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, która zostaje wydana tylko i wyłącznie w przypadku gdy zaliczki na podatek są odprowadzone do niemieckiego Urzędu Skarbowego Finanzamt.

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 z rozliczeniem dochodów Niemieckich na PIT-36/ZG to 30 kwietnia 2020 roku.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje rozliczenia dochodów z Niemiec na PIT-36/ZG.

Nasza oferta

RozliczenieIndywidualne lub Wspólne
Czas realizacjido 7 dni
Cena usługi   od 70 do 150 PLN

Cena usługi rozliczenia jest uzależniona od rodzaju rozliczenia (indywidualne, wspólne) oraz czy oprócz Niemiec pracowałeś w innych zagranicznych krajach.

Jak się u Nas rozliczyć?

Zamów rozliczenie lub korektę PIT 36 ZG w prosty sposób przez udostępniony formularz.

Formularz zamówienia PIT-36 ZG Niemcy

Możesz również przesłać  Nam dokumenty na adres email podatki@decret.pl.

Poniżej też przedstawiamy dane kontaktowe oraz całą procedurę jak się rozliczyć.

Kontakt do Nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe DECRET

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Rozliczenie PIT-36 Niemcy

zobacz jakie informacje i dokumenty musisz nam przekazać aby rozliczyć dochody z Niemiec

Jakie informacje musisz nam przekazać ?

 • Twoje dane osobowe
 • Przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte dochody w Belgii w danym roku podatkowym
 • Czy pozyskałeś dochody z innych zagranicznych krajów? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy uzyskałeś dochody w Polsce? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy rozliczenie mamy wykonać Indywidualnie czy wspólne?
 • Kopie dokumentów poświadczających prawo do skorzystania z ulg podatkowych (zobacz sekcje lista ulg)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Kopie PITów - PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców (w przypadku Polskich dochodów)
 • PITy z Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • PITy z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie kart podatkowych z wszystkich ich krajów zagranicznych (w przypadku innych dochodów zagranicznych)

Lista ulg z jakich możesz skorzystać

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

O to pytali Nas klienci jak rozliczali PIT 36 ZG z Niemiec

Jak wykazać dochód uzyskany w Niemczech w PIT-36 ZG ?

Dochód uzyskany w Niemczech wyliczamy na podstawie niemieckiej karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung otrzymanej od pracodawcy niemieckiego. Dochód pomniejsza się o 30% diety za każdy dzień pobytu w Niemczech.
Wprowadza się na załącznik ZG do PIT-36 przeliczony na złotówki po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia. Kwoty wynagrodzenia niemieckiego nie łączy się z zarobkami polskimi. Podatek odprowadzony do niemieckiego Urzędu Skarbowego nie ujmuje się na załączniku ZG.
Polski Urząd Skarbowy zwalnia z opodatkowania dochodów uzyskanych w Niemczech.
Do rozliczenia dochodów niemieckich stosowana jest metoda wyłączenia z progresją.
Pomimo wyłączenia dochodu uzyskanego w Niemczech z opodatkowania w Polsce, do dochodu stosujemy wyższą stawkę opodatkowania, odpowiadającą dochodowi całkowitemu – krajowemu i Niemieckiemu.

Czy niemiecka emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce i czy trzeba ją wykazać w zeznaniu podatkowym PIT 36 ZG ?

Pieniądze otrzymywane z Niemiec przez Polaków mieszkających w kraju co do zasady są opodatkowane wyłącznie w Polsce. Niemiecka emerytura wypłacana z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych stanowi wyjątek. Podatek pobiera Urząd niemiecki. W Polce niemiecka emerytura bez podatku. Tego świadczenie nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce.

Czy można obniżyć podatek w PIT-36 ZG rozliczając dochody niemieckie ?

Rozliczając PIT 36 ZG, można skorzystać z ulg podatkowych, odliczanych od dochodu oraz od podatku. Wpływa to na niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot nadpłaconego podatku z rozliczenia rocznego.

Wśród ulg odliczanych od dochodu należą:

 •  ulga rehabilitacyjna
 •  ulga na internet
 •  darowizny na cele krwiodawstwa
 •  darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów
 •  darowizny na cele pożytku publicznego
 •  ulga z tytułu opłacania składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 •  Ulga termomodernizacyjna

Ulgi podatkowe odliczane od podatku:

 • Ulga na dzieci prorodzinna.
 • Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz ulg podatkowych, korzyści podatkowe można uzyskać przez wspólne rozliczenie gdy jedno z małżonków nie ma dochodów, a drugi zarabia dużo.

Gdzie rozliczyć PIT – który urząd skarbowy jest właściwy?

Właściwym do rozliczeniu PIT 36 ZG urzędem, będzie ten odpowiadający miejscu zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

W jakim terminie złożyć PIT-36 ZG do Urzędu Skarbowego ?

Deklarację podatkową rozliczającą dochody Niemieckie za ubiegły rok, składa się, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.

Jakie dokumenty przygotować do rozliczenia PIT-36/ZG ?

Musisz posiadać następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające Twoje dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania
 • dokumenty dotyczące pracy za granicą(okresy pracy, karty podatkowe Lohnsteuerbescheinigung, odcinki wypłat
 • dokumenty dotyczące pracy w Polsce (PIT-11, PIT-40 lub inne w zależności od rodzaju dochodu)
 • dokumenty potwierdzające ulgi i odliczenia od podatku w Polsce
 • kopie PITu za poprzedni rok rozliczeniowy w celu wysłania deklaracji online
Polska
W jakich miastach rozliczamy?

W jakich miastach rozliczamy PIT-36 ZG Niemcy?

Sporządzamy także rozliczenia PIT-36 ZG z innych krajów

Kliknij w przycisk aby zobaczyć z jakich innych krajów rozliczamy dochody zagraniczne