Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce PIT-36 PIT ZG - 2019

Rozliczenie PIT 36 PIT ZG dochodu z zagranicy w Polsce do polskiego Urzędu Skarbowego za rok 2019. Wykonamy zeznanie podatkowe | deklaracje podatkową | roczne rozliczenie na PIT 36 z załącznikiem PIT ZG z dochodów zagranicznych z każdego kraju. Rozliczenie lub korektę podatkową za lata: 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce PIT-36 ZG

Rozliczenie PIT-36/ZG


Wykonamy rozliczenie lub korektę dochodów zagranicznych z każdego kraju do polskiego Urzędu Skarbowego.

Przekaż nam w łatwy sposób swoje dokumenty do wykonania PIT-36 ZG. Zamów rozliczenie lub korektę  i wypełnij formularz.

Zamów rozliczenie PIT-36 ZG Zamów korektę PIT-36 ZG

Nasze Biuro Rachunkowe

wykonuje tego typu rozliczenia do każdego kraju
0
tyle wykonaliśmy rozliczeń na PIT-36/ZG

Nasza oferta

Czas realizacjido 7 dni
Cena usługi   od 70 do 150 PLN

Co wchodzi w skład usługi?

 • Kompletna usługa wykonania rozliczenia na PIT 36 ZG
 • Wysłanie zeznania w formie elektronicznej do US
 • Otrzymasz potwierdzenie wysłania rozliczenia i odebrania przez US
 • Wybranie bardziej korzystnej metody rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnienie wszystkich możliwych ulg podatkowych
 • Pełne wsparcie księgowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów

Pracowałeś za granicą? chcesz rozliczyć się z Polskim Urzędem Skarbowym?

Jeśli pracowałeś za granicą w kraju z poniższej listy, powinieneś również rozliczyć się do Polski a dokładniej złożyć w rocznym rozliczeniu do Urzędu Skarbowego deklaracje PIT-36 z załącznikiem ZG.

 • Holandia
 • Belgia
 • Austria
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone
 • Słowenia
 • od 2020 Wielka Brytania

Rozliczenie do polskiego Urzędu Skarbowego z dochodów uzyskanych w tych krajach jest obowiązkowe, nie ma tu znaczenia czy podatnik uzyskał dochody w Polsce czy nie.

Podatnik musi spełnić powyższy obowiązek, ponieważ Polska nie podpisała z tymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i stosuje się tu metodę odliczenia proporcjonalnego.

Metoda ta nakazuje, aby dochody zagraniczne w Polsce opodatkować tak samo jak dochody krajowe.

Rozliczamy się na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Pracowałeś za granicą w innym kraju?

Natomiast jeśli pracowałeś za granicą w innych krajach, listę przedstawiamy poniżej to nie w każdym przypadku musisz złożyć zeznanie z dochodów zagranicznych do polskiego Urzędu Skarbowego.

 • Dania
 • Norwegia
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Francja
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Czechy
 • Włochy
 • Irlandia Północna
 • Albania
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Estonia
 • Indonezja
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Grecja

Jeżeli uzyskałeś dochody wyłącznie z kraju wymienionego powyżej nie masz obowiązku złożenia rozliczenia, ale …

Jednak, jeśli starasz się o zwrot podatku z zagranicy przed datą 30.04 to większość urzędów w Polsce nie podbije zaświadczeń EWR/EU bez złożonego rocznego rozliczenia PIT-36/ZG a tym samym nie będziesz mógł się rozliczyć do zagranicznego Urzędu Skarbowego.

Natomiast jeśli uzyskałeś dochody z polski i/lub z kraju z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Holandia, Belgia…) wówczas masz obowiązek rozliczenia do polskiego urzędu skarbowego dochodów uzyskanych z wszystkich krajów w danym roku podatkowym.

Kontakt do Nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Co będzie potrzebne?

zobacz jakie informacje i dokumenty musisz nam przekazać

Jakie informacje musisz nam przekazać ?

 • W jakich państwach zatrudniony byleś zagranicą?
 • Dane osobowe
 • Przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte przychody w roku podatkowym
 • Dokumenty poświadczające prawo do skorzystania ulg podatkowych, które obniżą podatek należny (zobacz sekcje lista ulg)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Kopie wszystkich PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców
 • Dokumenty z Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • Dokumenty z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie dokumentów dotyczące pracy za granicą - karty podatkowe z wszystkich krajów

Lista ulg z jakich możesz skorzystać

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Potrzebujesz więcej informacji?

zapoznaj się z szczegółami

Jakie osoby muszą rozliczyć się z dochodów zagranicznych do polskiego Urzędu Skarbowego?

Do polskiego Urzędu Skarbowego muszą się rozliczyć (złożyć roczne zeznanie podatkowe) osoby, które były zatrudnione zagranicą i uzyskały tam dochód. Osoby te zamieszkują w kraju lub poza granicami do osób tych należą też nierezydenci, którzy pozyskali dochód w Polsce.

Wyróżniamy dwa obowiązki podatkowe, które dzielą się na ograniczony i nieograniczony.

Nieobowiązkowy obowiązek podatkowy rozliczenia się z dochodów zagranicznych, który wykazujemy na formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG ciąży na polskich rezydentach podatkowych.

Pojęcie rezydentów podatkowi to osoby, dla których centrum interesów jest na terenie polski lub w momencie gdy przebywają na terenie polski dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Dla rezydentów podatkowych rozliczenie się z osiągniętych dochodów zagranicznych do polskiego Urzędu Skarbowego jest obowiązkowe.

Natomiast jeśli chodzi o ograniczony obowiązek podatkowy, wyróżniamy tutaj pozostałe osoby np. emigranci pracujący sezonowo na trenie polski to mają obowiązek rozliczenia się tylko w dochodów uzyskanych w Polsce do polskiego Fiskusa.

Dla większości osób pracujących zagranica, które uzyskały tam dochód rozliczenie się do polskiego fiskusa będzie obowiązkowe jeśli pracowały w kraju z którym polska nie podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w tym przypadku stosuje się metodę rozliczenia proporcjonalnego.

Przykłady osób, które muszą złożyć rozliczenie z dochodów zagranicznych.

 • osoba uzyskała dochody w Polsce, które musi rozliczyć przed polskim Urzędem Skarbowym na formularzu PIT-37 lub PIT-36 z załącznikiem ZG.
 • osoba, która pozyskała dochody/przychody w kraju z którym polska nie ma jeszcze podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i miejsce jej zamieszkania jest w Polsce.
 • osoba, która uzyskała dochody/przychody w kraju z którym Polska ma już podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i miejsce jej zamieszkania jest w Polsce.

Do osób, które nie muszą rozliczyć się z dochodów zagranicznych należą osoby z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania a ich miejsce zamieszkania jest w Polsce, do wyliczenia podatku w tych przypadkach stosuje się metodę rozliczenia progresywną.

Ja jakim formularzu PIT składamy rozliczenie z zagranicznych dochodów do Polskiego Urzędu Skarbowego?

Dochody uzyskane zagranicą do Polskiego Urzędu Skarbowego składamy na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem ZG. W przypadku uzyskania dochodów/przychodów z kilku krajów należy złożyć tyle druków ZG z ilu krajów był dochód.

W przypadku rozliczenia wspólnego bo nie których przypadkach jest to bardziej korzystne, jeśli współmałżonek uzyskał dochody zagraniczne też jest zobowiązany do złożenia PIT 36 wraz z PIT/ZG.

Warto też wiedzieć, że choć podatnik nie ma prawnego przedstawienia dochodów zagranicznych do Polskiego Urzędu Skarbowego to i tak powinien to uczynić aby w przyszłości uniknąć wyjaśnień przed polskim fiskusem z niewykazanych dochodów zagranicznych.

W większości przypadków osoby mające dochody zagraniczne starają się o odzyskanie podatku z zagranicy przed datą 30.04 danego roku podatkowego a Polski Urząd Skarbowy może odmówić wydania zaświadczenia EWR/EU bez złożonego zeznania rocznego o dochodach zagranicznych i w ten sposób podatnik nie będzie mógł starać się do zwrot podatku z zagranicy.

Do jakiego Urzędu Skarbowego przynależę?

Osoba składające roczne rozliczenie PIT powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym w swojej miejscowości w której mieszkała w ostatnim roku podatkowym.

Nie ma tu znaczenia miejsce zamieszkania, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT należy się udać lub wysłać elektronicznie do Urzędu w swojej miejscowości.

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania w czasie trwania roku podatkowego brany jest pod uwagę adres zamieszkania z ostatniego dnia roku podatkowego.

Które to są osoby, które miejsce zamieszkania mają w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy PIT)

Są to podatnicy (osoby fizyczne), których miejsce zamieszkania mieści się na terenie polski, osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów bez znaczenie w jakim kraju uzyskały dochód.

Inaczej mówić za osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce uważa się podatników (osoby fizyczne), które posiadają centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski inaczej (centrum interesów życiowych) lub czas przybywania na terytorium Polski jest dłuży niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Jakie dokumenty są mi potrzebne do rozliczenia dochodów zagranicznych na PIT-36 wraz z PIT/ZG

Aby złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG lub korekty podatkowej wymagane są dane osobowe osoby rozliczanej oraz informacje do jakiego Urzędu Skarbowego przynależy.

Należy posiadać komplet dokumentów potwierdzających uzyskane dochody w danym roku podatkowym oraz dokumenty potwierdzające prawo do zastosowania ulg podatkowych.

W skrócie lista dokumentów powinna obejmować.

 • PIT-11, PIT-40 – dokumenty te otrzymasz od swoich pracodawców, zleceniodawców
 • dokumenty w Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych) z ZUSu (zasiłek chorobowy lub macierzyński)
 • komplet dokumentów dotyczących podejmowania pracy zagranicą czyli karty podatkowe z wszystkich krajach w których byłeś zatrudniony na tych dokumentach powinno znajdować się (okresy zatrudnienia, terminy otrzymywania wynagrodzeń, kwoty przychodów oraz kwoty potrąceń z tytułu zaliczek podatkowych.)
 • Jeśli planujesz rozliczyć się wspólnie ,współmałżonek musi także przedstawić powyższe dokumenty.

Kiedy stosujemy metodę rozliczenia proporcjonalnego?

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się do wyliczenia polskiego podatku od uzyskanych dochodów krajowych i zagranicznych a w kolejnym kroku odjęciu zapłaconego w zagranicznych krajach podatku w proporcji przypadają na dochód uzyskany za granicą.

Dla tej metody podatnik rozliczający przychody zagraniczne ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Zastosowanie ulgi abolicyjnej polega na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem wyliczonym z zastosowaniem metody wyłączenia oraz proporcjonalnego odliczenia.

Lista krajów gdzie możemy zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia to:

Holandia, Rosja, Belgia Stany Zjednoczone, Kazachstan, Austria, Słowenia, a od 2020 roku Wielka Brytania (UK)

Kiedy stosujemy metodę wyłączenia z progresją?

Zastosowanie metody wyłączenia z progresją pozwala na zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego zagranicą , który przedstawiamy do Polskiego Urzędu Skarbowego, ale w wpływem na wysokość stopy procentowej opodatkowania polskich dochodów.

Lista krajów gdzie możemy zastosować metodę wyłączenia z progresją to:

Norwegia, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna oraz Włochy

Co w przypadku nie złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie?

Każdy Polski podatnik na obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego do 30.04 czyli do końca kwietnia danego roku podatkowego.

Złożenie deklaracji podatkowej PIT stanowi obowiązek podatkowy i obejmuje każdą osobę, która w danym roku podatkowym uzyskała przychody.

W momencie, kiedy nie złożyliśmy PIT w terminie końca kwietnia podatnik jest narażony na konsekwencje.

 • Grzywna
 • pozbawienie wolności

Konsekwencje karno-skarbowe mogą być nałożone w przypadku.

 • Braku złożenia zeznania podatkowego
 • niezłożenia go w terminie
 • utajnieniu wszystkich dochodów.

W przypadku powyższych przewinień podatnik chcąc naprawić szkodę przez Urzędem Skarbowym winien złożyć jeszcze raz poprawne zeznanie podatkowe oraz dołączyć czynny żal, w którym będą wyjaśnienia przyczyny swojego postępowania.

Jednak w niektórych przypadkach ponowne złożenie PIT wraz z czynnym żalem nie zagwarantuje konsekwencji z organów skarbowych ale w dużym stopniu może ograniczyć dalsze konsekwencje.

Kiedy stosujemy ulgę abolicyjną?

Ulga abolicyjna ma zastosowanie dla podatników, którzy wykonują prace zagranica a ich wynagrodzenia podlega podlega opodatkowaniu na terytorium polski oraz w krajach zagranicznych.

Ulgę abolicyjną stosuje się przy metodzie odliczenia proporcjonalnego, która aktualnie obejmuje kraje takie jak:

Belgia , Holandia, Rosja, Stany Zjednoczone, Kazachstan, Austria, Słowenia, a od 2020 roku Wielka Brytania.

Zastosowanie ulgi pozwala nie zapłacić całego obliczonego łącznego podatku od dochodów zagranicznych. Dzięki uldze abolicyjnej polski rezydent podatkowy ma możliwość obniżenia podatku do zapłaty.

Uwzględnienie ulgi abolicyjnej pozwala podatnikowi wyzerować podatek do zapłaty w przypadku gdy osoba rozliczana nie będzie miała dochodów polskich.

Ulgę abolicyjną wykazujemy na załączniku PIT-O natomiast dochody zagraniczne wykazujemy na formularzu PIT-36 wraz z PIT/ZG.

Wykonamy inny PIT lub korekte

chcesz wykonać rozliczenie innego PIT, zobacz usługi powiązane
Rozliczenie PIT
Rozliczenie PIT-36 ZG - Holandia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Belgia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Austria
Rozliczenie PIT-36 ZG - Rosja
Rozliczenie PIT-36 ZG - Słowenia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Stany zjednoczone (USA)
Rozliczenie PIT-36 ZG - Wielka Brytania UK
Rozliczenie dochodów zagranicznych Online
Rozliczenie PIT-36 ZG - Niemcy