Rozliczenie PIT-36/ZG 2019 | Online | wszystkie kraje

Rozliczenie PIT 36 PIT ZG z dochodów z zagranicy do Polski 2019. Rozlicz zeznanie podatkowe | deklaracje podatkową |roczne rozliczenie obejmujące dochody zagraniczne lub polskie do polskiego Urzędu Skarbowego. Sporządzimy roczne rozliczenie na załączniku ZG Online z każdego kraju. Rozliczenie PIT lub korektą podatkowa obejmuje lata 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie PIT-36 PIT ZG w Polsce

Rozliczenie PIT-36/ZG


Rozliczymy dochody zagraniczne z każdego państwa do polskiego Urzędu Skarbowego.

Dzięki formularzowi przekażesz Nam w prosty sposób swoje dokumenty do wykonania PIT-36 i ZG. Wypełnij formularz i zamów rozliczenie.

Zamów rozliczenie PIT-36 ZG Zamów korektę PIT-36 ZG

Jesteśmy Biurem Rachunkowym

specjalizujemy się w wykonywaniu tego typu rozliczeń z każdego kraju do polskiego Urzędu Skarbowego
Tyle rozliczeń PIT-36 ZG wykonaliśmy
0
Zaufaj specjalistą w tym temacie...

Nasza oferta

Czas realizacjido 7 dni
Opłata za usługęod 70 do 150 PLN

Co obejmuje usługa?

 • Kompleksowa usługa rozliczenia na PIT- 36 wraz z załącznikiem ZG
 • Wysyłamy zeznania podatkowe w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego
 • Przekażemy Ci potwierdzenie wykonania rozliczenia i wysłania do US
 • Dobierzemy najbardziej korzystną metody wykonania rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnimy ulg podatkowych aby odzyskać jak największy zwrot
 • Zapewniamy wsparcie księgowej
 • Pomożemy w skompletowaniu dokumentów

Byłeś zatrudniony za granicą? chcesz wykonać rozliczenie do Polskiego Urzędu Skarbowego?

Jeśli byłeś zatrudniony zagranicą w kraju z listy, którą prezentujemy poniżej, masz obowiązek prawny rozliczyć się również do polskiego Urzędu Skarbowego przez złożenie rocznego rozliczenia a dokładniej deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG.

 • Holandia
 • Belgia
 • Austria
 • Stany Zjednoczone
 • Rosja
 • od 2020 Wielka Brytania
 • Słowenia

Złożenie rozliczenia do polskiego Urzędu Skarbowego z przychodów uzyskanych z krajów powyższej listy jest obowiązkowe i nie ma tu żadnego znaczenia czy podatnik uzyskał czy też nie przychód w Polsce.

Wynika to z tego, że polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tymi państwami i przy składaniu rozliczenia rocznego stosuje się metodę odliczenia proporcjonalną.
Metoda odliczenia proporcjonalnego nakazuje, aby wszystkie dochody zagraniczne opodatkować w taki sam sposób jak dochody uzyskane w Polsce.

Aby wykonać rozliczenie należy wypełnić deklaracje PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

Zatrudniony byłeś w innym kraju?

W przypadku jeśli byłeś zatrudniony za granicą w innym kraju, z listy, która prezentujemy poniżej to podatnik nie musi w każdym przypadku złożyć deklaracji z dochodów uzyskanych za granicą do polskiego Urzędu Skarbowego.

 • Niemcy
 • Francja
 • Albania
 • Dania
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Słowacja
 • Czechy
 • Norwegia
 • Włochy
 • Irlandia Północna
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Grecja
 • Estonia
 • Indonezja
 • Łotwa
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Litwa

Jeśli zdobyłeś dochody z kraju z listy powyższej to nie masz prawnego obowiązku składania rozliczenia do polskiej skarbówki, jednak …

W momencie, kiedy starasz się o odzyskanie podatku z zagranicy przed datą 30.04 (czyli końcowym terminem składania rocznego rozliczenia do polskiego Urzędu Skarbowego) to większa liczba urzędów skarbowych w Polsce nie podbije tzw. zaświadczenia EWR/EU bez złożonej deklaracji rocznej PIT-36/ZG a w ten sposób nie będziesz miał możliwości wykonać rozliczenia do zagranicznego Urzędu Skarbowego.

W przypadku jeśli uzyskałeś dochody z polski lub z państwa z którym Polska nie ma aktualnie podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Belgia, Rosja, Holandia) masz prawny obowiązek dostarczyć rozliczenie do polskiej skarbówki z przychodów uzyskanych we wszystkich państwach w danym roku podatkowym.

Skontaktuj się z Nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Zobacz co będzie potrzebne?

zapoznaj się z listą załączników i informacjami jakie musisz nam przekazać

Jakich informacji od Ciebie potrzebujemy?

 • Listę krajów w których byłeś zatrudniony zagranicą
 • Twoje dane osobowe
 • Do jakiego Urzędu Skarbowego przynależysz
 • Dokumenty , które potwierdzą wszystkie dochody jakie uzyskałeś w danym roku podatkowym
 • Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania ulg podatkowych, które mogą obniżyć podatek należny (zobacz sekcje lista ulg)

Które, dokumenty musisz Nam wysłać ?

 • Kopie wszystkich PIT-11, PIT-40, które dostałeś od pracodawców
 • Dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • Dokumenty z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie kart podatkowych z wszystkich państw w których byłeś zatrudniony

Z jakich ulg możesz skorzystać z 2019 roku

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Potrzebujesz więcej informacji?

zapoznaj się z szczegółami

Na kim ciąży obowiązek rozliczenia się z dochodów zagranicznych.

Z polskim Urzędem Skarbowym według prawa podatkowego w Polsce muszą się rozliczyć osoby, które uzyskały dochód od pracodawcy zagranicznego.
Osoby te mieszkają w kraju lub zagranicą a także tzw. nierezydenci, którzy uzyskali dochód w Polsce.

Obowiązek podatkowy dzieli się na ograniczony i nieograniczony.

Nieograniczony obowiązek rozliczenia zagranicznych dochodów na druku PIT-36 z załącznikiem ZG ciąży na polskich rezydentach podatkowych. Rezydenci podatkowi to osoby, które centrum swoich interesów posiadają na terenie polski lub w drugim przypadku przebywają dłużej niż 183 dni w roku podatkowym w Polsce. Dla tych osób rozliczenie jest obowiązkowe do Polskiego Urzędu Skarbowego również z dochodów uzyskanych zagranicą.

Jeśli chodzi o obowiązek ograniczony czyli pozostałe osoby np. emigranci zatrudnieni w Polsce mają obowiązek podatkowy rozliczenia się tylko z dochodów uzyskanych w Polsce.

W większości przypadków złożenie rozliczenia do polskiego Urzędu Skarbowego będą musiały wykonać osoby pracujące zagranicą w kraju w którym polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania gdzie stosuje się metodę rozliczenia proporcjonalnego lub :

 • podatnik uzyskał przychody w Polsce, które musi przedstawić przez polskim Urzędem Skarbowym na druku PIT-37 lub PIT-36 z załącznikiem ZG
 • podatnik, który uzyskał dochody w kraju w którym polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jego miejsce zamieszkania jest w Polsce.
 • podatnik, który uzyskał dochody w kraju w którym polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i jego miejsce zamieszkania jest w Polsce.

Natomiast rozliczenia się w Polsce nie mają osoby, które uzyskały wyłącznie dochody zagraniczne w kraju w którym polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich miejsce zamieszkania jest w Polsce gdzie stosuje się metodę progresywną.

Na jakim druku należy rozliczyć dochody zagraniczne do Polskiego Urzędu Skarbowego?

W przypadku uzyskania dochodów zagranicznych rozliczenie powinno być złożone na deklaracji druku PIT36 z załącznikiem PIT/ZG.

Jeśli uzyskałeś dochody z kilku krajów, należy złożyć tyle druków ZG w ilu krajach uzyskałeś dochód.
Tyczy się to również współmałżonka, czyli jeśli współmałżonek uzyskał dochody zagraniczne a rozliczasz się wspólnie współmałżonek musi także złożyć druk PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Warto tutaj wspomnieć, ze nawet jeśli osoba nie ma prawnego obowiązku rozliczenia się do Polskiego Urzędu Skarbowego to i tak warto wykazać dochody zagraniczne do polskiej skarbówki. W ten sposób fiskus ma informacje o źródłach dochodów podatnika i z czasem podatnik może uniknąć nieprzyjemnych wyjaśnień.

W przypadku gdy starasz się o zwrot podatku z zagranicy przed datą 30.04 danego roku podatkowego to większość Urzędów Skarbowych w Polsce nie podbije zaświadczenie EWR/EU bez złożonego rocznego rozliczenia PIT-36 z załącznikiem ZG a tym samym odetnie się drogę do rozliczenia z zagranicznym Urzędem Skarbowym.

Do jakiego Urzędu Skarbowego powinno się złożyć rozliczenie?

Podatnik roczne rozliczenie PIT powinien złożyć w urzędzie skarbowym w swojej miejscowości zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Do złożenia rocznego rozliczenia PIT nie jest brane pod uwagę miejsce zameldowania lecz miejsce zamieszkania.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu trwania roku brany jest pod uwagę adres zamieszkania z ostatniego dnia roku podatkowego.

Jaka to jest osoba? która ma miejsce zamieszkania w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy PIT)

Jest to osoba fizyczna (podatnik), która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całych swoich przychodów/dochodów bez względu gdzie uzyskała źródło swoich przychodów.

Ogólnie mówić za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną (podatnika), która posiada na terytorium Polski centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych (centrum interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia PIT-36 PIT/ZG?

Do wypełnienia Pit-36 PIT/ZG lub korekty zeznania podatkowego potrzebne są dane osobowe podatnika, przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego.

Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte przychody w roku podatkowym, oraz dokumenty poświadczające prawo do skorzystania ulg podatkowych.

 • Kopie wszystkich PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców, zleceniodawców, urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych,), ZUS-u (zasiłek chorobowy, czy macierzyński
 • Kopie dokumentów dotyczące pracy zagranicą – karty podatkowe które pozwalają określić: okres zatrudnienia, termin otrzymania wypłaty wynagrodzenia oraz jego kwotę, kwotę dokonanych przez pracodawcę potrąceń z tytułu zaliczek podatkowych, 
 • w przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem powyższe punkty dotyczą również małżonka.

Co to jest metoda odliczenia proporcjonalnego?

Metoda polega na wyliczeniu polskiego podatku od dochodów krajowych i zagranicznych następnie odjęciu podatku zapłaconego za granicą w proporcji przypadają na dochód uzyskany za granicą.

W przypadku tej metody osoba rozliczająca dochody zagraniczne przy zastosowaniu może skorzystać z ulgi abolicyjnej, która polega na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem wyliczonym z zastosowaniem metody wyłączenia oraz proporcjonalnego odliczenia.

Kraje do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia to:

Holandia, Belgia, Rosja, Stany Zjednoczone, Kazachstan, Austria, Słowenia, a od 2020 roku Wielka Brytania (UK).

Co to jest metoda wyłączenia z progresją?

Metoda wyłączenia z progresją polega na zwolnieniu z opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą do polskiego Urzędu Skarbowego, ale wpływa na wysokość stopy procentowej opodatkowania polskich dochodów.
Kraje do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją to:

Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna oraz Włochy.

Co jeśli nie złożyłem zeznania podatkowego w terminie?

Polski podatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego do końca kwietnia danego roku podatkowego. Złożenie formularza PIT według prawa stanowi obowiązek podatnika i obejmuje oną każdą osobę, która w roku podatkowym uzyskała dochody.

W przypadku nie złożenie zeznania podatkowego w terminie podatnik narażony jest na następujące kary jak:

 • pozbawienie wolności
 • grzywna

Konsekwencje karno skarbowe wiążą się zarówno za:

 • niezłożenie zeznania podatkowego
 • złożenie go po terminie
 • niewykazanie wszystkich dochodów

W przypadku nie złożenie zaznania podatkowego w terminie podatnik musi jak najszybciej tego dokonać oraz dołączyć czynny żal, w którym wyjaśni przyczynę braku złożenia PIT rocznego.
Jednak samo złożenie czynnego żalu nie zagwarantuje ochronę przed karą z organów podatkowych, ale może ograniczyć skutki dalszych konsekwencji.

Co to jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna ma duże znaczenie dla podatników wykonujących pracę poza terytorium RP, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu za granicą i opodatkowaniu w Polsce.

Stosuje się ją przy metodzie proporcjonalnego odliczenia.
Obejmuje kraje: Belgia , Holandia, Rosja, Stany Zjednoczone, Kazachstan. Austria, Słowenia, a od 2020 roku Wielka Brytania.

Obliczony łączny podatek w Polsce od dochodów polskich i zagranicznych, nie musi być zapłacony.
Polski rezydent podatkowy powinien skorzystać z ulgi abolicyjnej w celu obniżenia podatku do zapłaty.

Ulga odliczana od podatku, może nawet wyzerować podatek do zapłaty, jeśli podatnik nie będzie miał dochodów polskich.
Jeżeli korzystamy z ulgi abolicyjnej, to kwotę ulgi należy wykazać w załączniku PIT-O, natomiast przychody zagraniczne – w PIT-36 oraz PIT/ZG.

Wykonujemy rozliczenia innych PIT oraz korekt

chcesz wykonać rozliczenie innego PIT, zobacz usługi powiązane
Roczne zeznanie
Rozliczenie PIT-36 ZG - Holandia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Belgia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Austria
Rozliczenie PIT-36 ZG - Rosja
Rozliczenie PIT-36 ZG - Słowenia
Rozliczenie PIT-36 ZG - Stany zjednoczone (USA)
Rozliczenie PIT-36 ZG - Wielka Brytania UK
Rozliczenie dochodów zagranicznych
Rozliczenie PIT-36 ZG Niemcy

Wykonaj rozliczenie PIT-36 ZG już teraz!

Zamów rozliczenie dochodów zagranicznych do polskiego Urzędu Skarbowego