Ulga abolicyjna – Dochody zagraniczne PIT-36 ZG PIT/O

Biuro rachunkowe DECRET > Blog > Rozliczenie roczne > Ulga abolicyjna – Dochody zagraniczne PIT-36 ZG PIT/O

ULGA ABOLICYJNA

Ulga abolicyjna ma duże znaczenie dla podatników wykonujących pracę poza terytorium RP, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu za granicą i opodatkowaniu w Polsce.

Ulga abolicyjna - dochody zagraniczne
Ulga abolicyjna – dochody zagraniczne

Stosuje się ją przy metodzie proporcjonalnego odliczenia. Obejmuje kraje: Belgia , Rozliczenie dochodów z Holandii w Polsce PIT 36 ZG , Rosja, Stany Zjednoczone, Kazachstan. Austria, Słowenia, a od 2020 roku Wielka Brytania.

Obliczony łączny podatek w Polsce od dochodów polskich i zagranicznych, nie musi być zapłacony. Polski rezydent podatkowy powinien skorzystać z ulgi abolicyjnej w celu obniżenia podatku do zapłaty.

Ulga odliczana od podatku, może nawet wyzerować podatek do zapłaty, jeśli podatnik nie będzie miał dochodów polskich.

Jak wykazać ulgę abolicyjną w rocznym rozliczeniu. Wykazujemy ją stosując:

  • PIT-36
  • PIT/ZG
  • PIT/O

Jeżeli korzystamy z ulgi abolicyjnej, to kwotę ulgi należy wykazać w załączniku PIT/O, natomiast przychody zagraniczne – w PIT-36 oraz PIT/ZG.

Ustawa o PIT przewiduje jeszcze szereg ulg oraz odliczeń, z których można skorzystać.

Ulgę abolicyjną stosujemy przy rozliczaniu podatku z zagranicy np. chcą wykonać zwrot podatku z zagranicy Dębica.

Podczas dokonywania rocznego rozliczenia podatkowego PIT36/ZG, od podatku należnego fiskusowi policz dokładnie ulgę abolicyjną i inne ulgi, które pozwolą na obniżenie podatku należnego.

Wykonujemy usługę rozliczenia PIT-36/ZG gdzie uwzględniamy ulgę abolicyjną.

Rozliczenie PIT-36/ZG

Leave a Reply