Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce PIT-36/ZG 2019

Wykonujemy rozliczenie dochodów z Belgii do Polski na PIT-36 z załącznikiem ZG. Rozliczenie z dochodów uzyskanych w Belgii należy obowiązkowo rozliczyć się do polskiego urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe | deklaracja podatkowa | roczne rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia. Rozliczyć możesz się indywidualnie lub wspólnie z współmałżonkiem. Zamów rozliczenie podatku z Belgii w Polsce lub korektę Online. Rozliczyć można się 5 lat do tyłu 2019 2018 2017 2016 2015.
Rozliczenie dochodów z Belgii w Polsce PIT-36 ZG

Rozliczenie PIT-36/ZG Belgia


Przekaż nam w łatwy sposób swoje dokumenty do wykonania PIT-36 ZG.

Zamów PIT-36 ZG Belgia

W skład usługi wchodzi

 • Kompletne rozliczenia dochodów z Belgii na PIT 36 ZG
 • Przesłanie deklaracji podatkowej PIT-36 ZG w formie elektronicznej
 • Otrzymasz - Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO
 • Dobranie korzystniejszej metody rozliczenia (indywidualne lub wspólne)
 • Uwzględnienie wszystkich możliwych ulg podatkowych
 • Wsparcie księgowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów

Rozliczenie dochodów z Belgii do Polski na PIT-36 ZG

W przypadku jeśli pracowałeś w Belgii to powinieneś również obowiązkowo rozliczyć się do polskiego Urzędu Skarbowego przez złożenie zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem ZG.

Uzyskałeś dochody z pracy w Belgii? a twoje miejsce zamieszkania jest w Polsce?. W takim przypadku należy świetle ustawy o PIT, wykazać dochody belgijskie w rozliczeniu rocznym na PIT-36 ZG, nawet jeżeli w Polsce nie miałeś żadnych dochodów.

Dokumentem, który wykazuje przychód oraz podatek z pracy w Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche wydawana przez pracodawcę belgijskiego do kwietnia kolejnego roku. Jeśli pracodawca nie wyśle do pracownika tej karty podatkowej na której znajdują się niezbędne dane do rozliczenia PIT 36 ZG , pracownik powinien wnioskować do pracodawcy o jak najszybsze jej dostarczenie. Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub comiesięczne odcinki płacowe.

Do rozliczenia dochodów z Belgii w PIT-36/ZG ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, ponieważ z Belgią nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do PIT-36 PIT ZG często jest potrzebny dodatkowy załącznik PIT-O do wpisania ulgi abolicyjnej.

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 z rozliczeniem dochodów belgijskich na PIT-36/ZG to 30 kwietnia 2020 roku.

Nasze biuro rachunkowe wykonuje rozliczenia dochodów z Belgii na PIT-36/ZG.

Nasza oferta

RozliczenieIndywidualne lub Wspólne
Czas realizacjido 7 dni
Cena usługi   od 70 do 150 PLN

Cena usługi jest uzależniona od rodzaju rozliczenia (indywidualne, wspólne) oraz czy oprócz Holandii pracowałeś w innych zagranicznych krajach.

Jak się rozliczyć?

Zamów rozliczenie w prosty sposób przez dostępny formularz.

Formularz zamówienia PIT-36 ZG Belgia

Możesz też przesłać  nam dokumenty na email podatki@decret.pl.

Poniżej też przedstawiamy dane kontaktowe oraz całą procedurę jak się rozliczyć.

Kontakt do Nas

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Godziny Pracy

Zawsze możesz wysłać Nam wiadomość e-mail po godzinach pracy, odpowiemy na drugi dzień.

Poniedziałek. -Piątek.08:00 - 16:00

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe DECRET

+48 664-942-745

podatki@decret.pl

Skontaktuj się z Nami.

Mamy, zadzwonić do Ciebie?

Zadzwonimy do 5 min.

Rozliczenie PIT-36 Belgia

zobacz jakie informacje i dokumenty musisz nam przekazać aby rozliczyć dochody z Belgii

Jakie informacje musisz nam przekazać ?

 • Twoje dane osobowe
 • Przynależność do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce
 • Dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięte dochody w Belgii w danym roku podatkowym
 • Czy pozyskałeś dochody z innych zagranicznych krajów? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy uzyskałeś dochody w Polsce? (jeśli takie posiadałeś)
 • Czy rozliczenie mamy wykonać Indywidualnie czy wspólne?
 • Kopie dokumentów poświadczających prawo do skorzystania z ulg podatkowych (zobacz sekcje lista ulg)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Kopie PITów - PIT-11, PIT-40 otrzymanych od pracodawców (w przypadku Polskich dochodów)
 • PITy z Urzędu Pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)
 • PITy z ZUS-u (np. zasiłek chorobowy, czy macierzyński)
 • Kopie kart podatkowych z wszystkich ich krajów zagranicznych (w przypadku innych dochodów zagranicznych)

Lista ulg z jakich możesz skorzystać

 • Ulga prorodzinna ( na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga na samochód
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • darowizny
 • Odliczenie na emeryturę - IKZE
 • ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

O to pytali Nas klienci jak rozliczali PIT 36 ZG z Belgii

Jak wykazać dochód uzyskany w Belgii w PIT-36 ZG ?

Przychody uzyskane z pracy i odprowadzony podatek do belgijskiego Urzędu Skarbowego, pracodawca belgijski wykazuje w rocznej karcie podatkowej. Przychód z karty podatkowej FICHE zostaje pomniejszony o 30% diety za każdy dzień pracy okresie pobytu w Belgii. Obliczony dochód do opodatkowania w euro, zgodnie z ustawa o PIT przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Przeliczony dochód na złotówki wykazany jest w załączniku PIT/ZG. Również tak samo obliczony podatek wykazany PIT-36/ZG.
Dochód z PIT/ZG przeniesiony na PIT-36 z którego zostaje naliczony podatek w skali podatkowej zgodnie z ustawą o PIT. Obliczony podatek można pomniejszyć o podatek zapłacony w Belgii, proporcjonalne do dochodu belgijskiego.

Jak rozliczany jest podatek w PIT-36 z dochodu uzyskanego w Belgii i Polsce?

Dochód belgijski wyliczony na załączniku PIT-ZG, oraz dochód polski wykazany na PIT-11 pracodawcy polskiego, sumowany razem zostaje wprowadzony na PIT-36. Od łącznych dochodów obliczony podatek, pomniejszony o podatek zapłacony w Belgii, wykazany w załączniku PIT-ZG, ale nie w pełnej wysokości, tylko w części proporcjonalnej do dochodów belgijskich.

Czy przy rozliczeniu dochodów z Belgii należy podatek można pomniejszyć o ulgę abolicyjną?

Dochody uzyskane w Belgii rozliczane są metodą proporcjonalnego rozliczenia. Jest to mniej korzystne rozliczenie w stosunku do krajów w których podatek jest obliczany metodą wyłączenia z progresją. Uniknięcie zapłaty obliczonego w skali podatku polega na możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą w proporcji przypadającej na dochód uzyskany za granicą.
Dodatkowo osoba rozliczająca dochody belgijskie może skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej która polega na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem wyliczonym z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia.
Ulga abolicyjna wykazywana jest na dodatkowym załączniku do PIT-36 PIT-O.

Pracując za granicą w Belgii, a prawo do polskich odliczeń podatkowych?

Zarobki za granicą nie ograniczają prawa do odliczania przysługujących ulg i zwolnień podatkowych stosowanych w Polsce. Przysługują wszystkie ulgi podatkowe a dodatkowo prawo do stosowania ulgi abolicyjnej. Korzystając z nich, wypełniając załącznik PIT/O. Odliczając ulgi i odliczenia podatkowe, można zaoszczędzić na podatku.

Najczęściej odliczane ulgi od dochodu to:

 • darowizny
 • internet
 • rehabilitacja

Najczęściej odliczane ulgi od podatku to:

 • ulga na dzieci
 • składki zdrowotne
 • podatek z zagranicy
 • ulga abolicyjna

Czy emerytura belgijska przekazywana na polskie konto bankowe podlega rozliczeniu w PIT-36/ZG ?

Jeśli osoba ta posiada w Polsce miejsce zamieszkania to przekazywane emerytury belgijskie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.
Obliczony w PIT-36/ZG podatek, nie podlega pomniejszeniu o ulgę abolicyjną, która przysługuje tylko zatrudnionym w Belgii.

W jakim terminie składa się deklarację PIT-36 ZG z dochodów belgijskich do polskiego Urzędu Skarbowego ?

Deklarację podatkową składa się, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.

Jaki jest właściwy Urząd Skarbowy do złożenia rocznego rozliczenia PIT 36 ZG?

Właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Do rozliczenia dochodów z Belgii PIT-36 PITZG jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Jeśli zlecisz nam usługę rozliczenia dochodów z Belgii do polskiego Urzędu Skarbowego prześlij następujące dokumenty oraz konieczne informacje .

 • podatkowa fiche / loonfiche za cały rok podatkowy z uwzględnieniem przepracowanych okresów.( gdy brak karty, mogą być wszystkie paski wypłat)
 • PIT 11 – jeśli uzyskałeś dochody w Polsce.
 • Dane Urzędu Skarbowego, pod który należy złożyć PIT-36/ZG
 • Pełne dane osobowe (PESEL, adres w Polsce, gmina, powiat)
 • kopie PITu za poprzedni rok rozliczeniowy w celu wysłania deklaracji online
Polska
W jakich miastach rozliczamy?

Dla jakich miast realizujemy usługę zwrotu podatku z Belgii?

Sporządzamy także rozliczenia PIT-36 ZG z innych krajów

Kliknij w przycisk aby zobaczyć z jakich innych krajów rozliczamy dochody zagraniczne